خرید اتوکلاو دنداپزشکی نیاز به راهنمایی هایی دارد. اتوکلاو دندانپزشکی را جهت پاکسازی و استریل کردن تجهیزات دندانپزشکی استفاده می کنند . به کمک این دستگاه ، تمامی تجهیزات ضد عفونی شده و از انتقال بیماری جلوگری به عمل می آید.