قیمت دستگاه رادیوگرافی تک دندان

دستگاه‌های رادیوگرافی تک دندان هم نمونه‌های متفاوتی دارد. برخی از این نمونه‌ها دیواری، دستی و پایه دار هستند که این نمونه‌ها خود مدل‌های متفاوتی دارند که از قیمت‌های متفاوتی نیز برخوردار هستند.